Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 31ain Ionawr, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Bryan Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Odwyn Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Hag Harris Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Alun Lloyd Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Dan Potter Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lynford Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ivor Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dafydd Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol