Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 7fed Chwefror, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ivor Williams Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Dan Potter Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Adams-Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceredig Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dai Mason Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rowland Rees-Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Cynghorydd Lynford Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Woolfall Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dafydd Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catherine Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catrin Miles Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Ray Quant MBE Cynghorydd Sir Yn bresennol