Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14eg Chwefror, 2022 9.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Bryan Davies Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Odwyn Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Hag Harris Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Alun Lloyd Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dan Potter Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lynford Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ivor Williams Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ray Quant MBE Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Ellen ap Gwynn Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catherine Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catrin Miles Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol