Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5ed Hydref, 2023 2.00 pm, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Paul Hinge Cadeirydd Yn bresennol, o bell
Councillor Gwyn James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol