Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 5ed Rhagfyr, 2022 10.00 am, Pwyllgor Iaith

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Catrin M S Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Cynghorydd Sir Yn bresennol