Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Hydref, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ivor Williams Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Dan Potter Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd John Adams-Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceredig Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dai Mason Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rowland Rees-Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lynford Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Woolfall Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ellen ap Gwynn Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Dafydd Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol