Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 10.00 am - Cabinet

22. Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw Rheoladwy 2022/23 - Perfformiad Ariannol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw 2023/24 a’r rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Chwefror, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Ffioedd a Chostau gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Chwefror, 2023 10.00 am - Cabinet

9. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb 2023/24 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Mawrth, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Cynllun Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Ebrill, 2023 10.00 am - Cabinet

11. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Pennu Ffioedd Cartrefi Gofal - Ffioedd y Sector Annibynnol a'r Awdurdod Lleol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Mehefin, 2023 10.00 am - Cabinet

17. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar ynghylch Strategaeth Gorllewin Cymru ar Famolaeth a'r Blynyddoedd Cynnar gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Mehefin, 2023 10.00 am - Cabinet

16. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a Diwylliant ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Darpariaeth Cartref Gofal yn Hafan y Waun yn Aberystwyth


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

21. Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Diweddariad ar y Gwasanaethau Bysiau Cyhoeddus gan gynnwys yr ymarfer caffael diweddar


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

13. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Adroddiad ar waith ac effaith Partneriaid Addysg Canolbarth Cymru (PACC) gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

14. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Canllawiau Pontio ar gyfer ysgolion a lleoliadau - model cymorth cynhwysol gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

15. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Polisi Derbyn Ysgolion 2024/2025


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

17. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu ynghylch Trefniadau Tâl y Crwner Diwygiedig ar gyfer 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

23. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Tendrau ar gyfer Gwasanaethau Bws Lleol 526, 585 a 588


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Medi, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a Threfniadaeth ynghylch Adolygu'r trefniadau gweithio hybrid gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Medi, 2023 10.00 am - Cabinet

17. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi yng Ngheredigion


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 3ydd Hydref, 2023 10.00 am - Cabinet

9. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Canlyniad Cynllun Gweithredu Dementia Ceredigion gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 3ydd Hydref, 2023 10.00 am - Cabinet

15. Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a Threfniadaeth ynghylch Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2023 ac Adroddiad Cydraddoldeb yn y Gweithlu 2023 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Y Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 mewn Ysgolion gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu