Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Mehefin, 2022 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu ynghylch y Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 26ain Gorffennaf, 2022 10.00 am - Cabinet

9. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a Threfniadaeth ynghylch y Strategaeth Gweithio Hybrid a’r Polisi Dros Dro ar gyfer Gweithio Hybrid gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Medi, 2022 10.00 am - Cabinet

9. Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Strategaeth a Chynllun Gweithredu Ceredigion ar gyfer Gwefru Cerbydau Trydan gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 1af Tachwedd, 2022 10.00 am - Cabinet

14. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Mabwysiadu Priffordd: Llys Ardwyn (Bryn Ardwyn), Aberystwyth


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 1af Tachwedd, 2022 10.00 am - Cabinet

11. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Pennu Ffioedd Cartrefi Gofal - Ffioedd y Sector Annibynnol a'r Awdurdod Lleol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 10.00 am - Cabinet

22. Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw Rheoladwy 2022/23 - Perfformiad Ariannol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw 2023/24 a’r rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Chwefror, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Ffioedd a Chostau gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Chwefror, 2023 10.00 am - Cabinet

9. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb 2023/24 gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Mawrth, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Cynllun Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Ebrill, 2023 10.00 am - Cabinet

11. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Pennu Ffioedd Cartrefi Gofal - Ffioedd y Sector Annibynnol a'r Awdurdod Lleol