Cynghorydd Maldwyn Lewis

Profile image for Cynghorydd Maldwyn Lewis

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01239 851005

E-bost:  maldwyn.lewis@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Maldwyn Lewis fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau