Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Maldwyn Lewis Plaid Cymru 431 46% Wedi'i ethol
Ioan Thomas Annibynnol 426 46% Heb ei ethol
Brian Richard Mitchell Y Blaid Werdd 74 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 931
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Maldwyn Lewis 46% Wedi'i ethol
Ioan Thomas 46% Heb ei ethol
Brian Richard Mitchell 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1