Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

21. Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Diweddariad ar y Gwasanaethau Bysiau Cyhoeddus gan gynnwys yr ymarfer caffael diweddar


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

17. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu ynghylch Trefniadau Tâl y Crwner Diwygiedig ar gyfer 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am - Cabinet

23. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Tendrau ar gyfer Gwasanaethau Bws Lleol 526, 585 a 588