Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Cylch gwaith

Diben y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw rhoi sicrwydd annibynnol i'r cyngor llawn a'r broses o reoli digonolrwydd y fframwaith rheoli risg a'r amgylchedd rheoli mewnol. Mae'n darparu adolygiad annibynnol o drefniadau llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y Cyngor ac yn goruchwylio'r prosesau adrodd ariannol a llywodraethu blynyddol. Mae'n goruchwylio archwilio mewnol ac archwilio allanol, gan helpu i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithlon ac effeithiol ar waith.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Dana Jones.