Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10fed Gorffennaf, 2024 3.00 pm, Pwyllgor Iaith

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Neris Morgans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Catrin M S Davies Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Chris James Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig