Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8fed Gorffennaf, 2021 10.00 am, Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt:    Nia Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Rowland Rees-Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Elizabeth Evans Heb ei (h)ethol / dim pleidlais Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ivor Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dan Potter Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig