Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18fed Mawrth, 2021 12.20 pm, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ivor Williams Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Dan Potter Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd John Adams-Lewis Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ceredig Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Dai Mason Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rowland Rees-Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Lynford Thomas Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Matthew Woolfall Jones Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig