Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6ed Hydref, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Bryan Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Odwyn Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Hag Harris Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Alun Lloyd Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Dan Potter Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lynford Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ivor Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol