Cynghorydd Gethin Davies

Profile image for Cynghorydd Gethin Davies

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Aber-porth a'r Ferwig

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01239 810163

E-bost:  gethin.davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Gethin Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau