Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aber-porth a'r Ferwig

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aber-porth a'r Ferwig - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Clive Davies Plaid Cymru 824 40% Wedi'i ethol
Gethin Davies Plaid Cymru 793 38% Wedi'i ethol
Sue Lewis Annibynnol 451 22% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2068
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 11
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Clive Davies 40% Wedi'i ethol
Gethin Davies 38% Wedi'i ethol
Sue Lewis 22% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd10
Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrthynt1
Cyfanswm a wrthodwyd11