Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Nia Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Elizabeth Evans Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell