Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Medi, 2021 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   drwy fideo cynhadledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Elizabeth Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Rowland Rees-Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Woolfall Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Prof Ian Roffe Co-Optee Yn bresennol
Cynghorydd Lloyd Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol