Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Mehefin, 2021 10.00 am, Cabinet

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Kay Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ellen ap Gwynn Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Dafydd Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Catherine Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Catrin Miles Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ray Quant MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceredig Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lynford Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol