Cynghorydd David Raymond Evans

Profile image for Cynghorydd David Raymond Evans

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Llanfarian

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Rhif ffôn busnes:  07967647311

E-bost:  Raymond.Evans@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd David Raymond Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau