Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd David Raymond Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd David Raymond Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   69%
Yn bresennol, o bell:4   25%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
Yn bresennol, o bell:9

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd David Raymond Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
05/12/2023, 10:00 Cabinet ,05/12/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
21/12/2023, 10:00 Cabinet ,21/12/2023, 10:00 Yn bresennol, o bell
23/01/2024, 10:00 Cabinet ,23/01/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
20/02/2024, 10:00 Cabinet ,20/02/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
19/03/2024, 10:00 Cabinet ,19/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/05/2024, 10:00 Cabinet ,14/05/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
14/12/2023, 10:00 Cyngor ,14/12/2023, 10:00 Yn bresennol
14/12/2023, 14:00 Cyngor ,14/12/2023, 14:00 Yn bresennol
23/01/2024, 14:00 Cyngor ,23/01/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
06/02/2024, 14:00 Cyngor ,06/02/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
29/02/2024, 10:00 Cyngor ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 10:00 Cyngor ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol
17/05/2024, 14:00 Cyngor ,17/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
04/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
13/12/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/12/2023, 10:00 Yn bresennol
17/01/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,17/01/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/02/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,14/02/2024, 10:00 Yn bresennol
13/03/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,13/03/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 11:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,21/03/2024, 11:00 Yn bresennol
15/05/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Datblygu ,15/05/2024, 10:00 Yn bresennol
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,07/12/2023, 10:00 Yn bresennol
09/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,09/02/2024, 13:30 Yn bresennol, o bell
12/03/2024, 14:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/03/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 11:05 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,21/03/2024, 11:05 Yn bresennol
16/05/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,16/05/2024, 10:00 Disgwyliedig
18/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
11/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,11/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell