Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27ain Medi, 2023 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Alan Davies Cadeirydd Yn bresennol, o bell
Andrew Blackmore Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Councillor Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Caroline Whitby Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell