Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Alan Davies Cadeirydd Yn bresennol, o bell
Andrew Blackmore Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Caroline Whitby Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell