Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 17eg Ionawr, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Elizabeth Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Rowland Rees-Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Peter Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Woolfall Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Prof Ian Roffe Co-Optee Yn bresennol