Cynghorydd Catrin M S Davies

Profile image for Cynghorydd Catrin M S Davies

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Ceulan a Maesmawr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

E-bost:  Catrin.M.S.Davies@ceredigion.llyw.cymru

Ffôn Symudol:  07866 452287

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Catrin M S Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau