Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Gorffennaf, 2023 9.30 am, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG)

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell