Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 16eg Rhagfyr, 2022 1.00 pm, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng Ngheredigion (CYSAG)

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig