Cynghorydd Wyn Thomas

Profile image for Cynghorydd Wyn Thomas

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Llandyfriog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01239711670

E-bost:  Wyn.Thomas@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Wyn Thomas fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau