Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyfriog

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llandyfriog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Wyn Thomas Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol