Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 10.00 am, Pwyllgor Safonau a Moeseg

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Caryl Davies Cadeirydd Yn bresennol
John Weston Is-Gadeirydd Yn bresennol
Alan Davies Aelod Annibynnol Yn bresennol
Carol Edwards Aelod Annibynnol Yn bresennol
Gail Storr Aelod Annibynnol Yn bresennol
Councillor Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jan Culley Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Delyth James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol