Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 5ed Mehefin, 2023 10.00 am, Pwyllgor Safonau a Moeseg

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Caroline White Cadeirydd Yn bresennol
John Weston Is-Gadeirydd Absennol
Cynghorydd Jan Culley Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Alan Davies Co-Optee Yn bresennol, o bell
Caryl Davies Co-Optee Yn bresennol
Carol Edwards Co-Optee Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Delyth James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell