Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Hydref, 2022 10.00 am, Pwyllgor Safonau a Moeseg

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Caroline White Cadeirydd Yn bresennol
John Weston Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Jan Culley Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Alan Davies Co-Optee Ymddiheuriadau
Caryl Davies Co-Optee Yn bresennol, o bell
Carol Edwards Co-Optee Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Delyth James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell