Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 10.00 am - Cabinet

22. Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw Rheoladwy 2022/23 - Perfformiad Ariannol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Medi, 2023 10.00 am - Cabinet

17. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi yng Ngheredigion