Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 10.00 am - Cabinet

22. Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw Rheoladwy 2022/23 - Perfformiad Ariannol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 6ed Mehefin, 2023 10.00 am - Cabinet

16. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a Diwylliant ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 10.00 am - Cabinet

8. Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion ynghylch Y Ddarpariaeth Addysg Ôl-16 mewn Ysgolion gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu