Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Strategaeth a Chynllun Gweithredu Ceredigion ar gyfer Gwefru Cerbydau Trydan gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu