Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a Threfniadaeth ynghylch Adolygu'r trefniadau gweithio hybrid gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu