Datgan cysylltiad

 Datgan buddiannau ar gyfer cyfarfod Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion