Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau a Moeseg

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Safonau a Moeseg.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Safonau a Moeseg

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau gan y Cyngor ac mae'n gyfrifol am hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel ymysg Cynghorwyr. Yn benodol, mae'n gyfrifol am gynghori'r Cyngor ar fabwysiadu ac adolygu cod ymddygiad yr Aelodau, ac am fonitro'r modd y mae'r Cod yn cael ei weithredu.