Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Rheoli Datblygu

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Rheoli Datblygu.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Rheoli Datblygu

Pwyllgor Rheoleiddio yw hwn sy'n cynnwys 15 o Gynghorwyr sy'n penderfynu ar geisiadau cynllunio ac yn nodi gwybodaeth am benderfyniadau cynllunio.