Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trwyddedu.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trwyddedu

Mae hwn yn bwyllgor rheoleiddio sy'n cynnwys 11 o Gynghorwyr, sy'n ymdrin รข materion o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005.