Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.


Gweler ein harchif ar gyfer agendâu a chofnodion cyn 14 Mai 2021.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Swyddogaeth y Pwyllgor hwn yw cyflawni holl swyddogaethau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ymwneud รข thrawsnewid gwasanaethau, cydweithredu, gweithio mewn partneriaeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion, Strategaeth Gorfforaethol Amcanion Llesiant,Ddiogelu, cyfathrebu, cydraddoldebau a materion trosedd ac anhrefn.