Cyfarfod

Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau - Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023 11.30 am

Bydd yr agenda ar gael yn ystod yr wythnos cyn y cyfarfod

Lleoliad arfaethedig: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt: Nia Jones