Cyfarfod

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 13eg Mawrth, 2025 10.00 am

Bydd yr agenda ar gael yn ystod yr wythnos cyn y cyfarfod

Lleoliad arfaethedig: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dana Jones