Agenda

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Materion Personol

3.

Cyfle blynyddol i annerch y pwyllgor gan Arweinydd Grwp am hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan aelodau Cyngor Sir Ceredigion

4.

Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a gynhaliwyd ar 04 Rhagfyr 2023 pdf eicon PDF 72 KB

5.

Cofnod o Gamau Gweithredu pdf eicon PDF 94 KB

6.

Diweddariad Cod Ymddygiad Swyddog Monitro- Chwarter 3 a 4 2023-2024 pdf eicon PDF 75 KB

7.

Diweddariad ar faterion Panel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 68 KB

8.

Canfyddiadau Cod Ymddygiad yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 98 KB

9.

Cynlluniau hyfforddi Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 98 KB

10.

Recriwtio Cynghorwr Tref a Chymuned ar gyfer Pwyllgor Moeseg a Safonau Cyngor Sir Ceredigion pdf eicon PDF 59 KB

11.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Unrhyw Fusnes Arall