Calendr cyfarfodydd

Pwyllgorau

Eich
cynghorwyr

Cyfarfodydd

Cynlluniau

Chwilio
Dogfennau

Etholiadau

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Cynhelir pob cyfarfod yn Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion. Penmorfa, Aberaeron ac o bell.

Mae Cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgor Rheoli Datblygu i'w gweld ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.

Os hoffech fynychu unrhyw un o gyfarfodyd y Cyngor o bell, a wnewch chi plis e-bostio democratiaeth@ceredigion.gov.uk am fanynion cofrestru.