Calendr cyfarfodydd

Pwyllgorau

Eich
cynghorwyr

Cyfarfodydd

Cynlluniau

Chwilio
Dogfennau

Etholiadau

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Cynhelir pob cyfarfod o bell ar hyn o bryd.

Mae Cyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet i'w gweld ar 'Facebook' Cyngor Sir Ceredigion.

Os hoffech fynychu unrhyw un o gyfarfodyd y Cyngor o bell, a wnewch chi plis e-bostio democratiaeth@ceredigion.gov.uk am fanynion cofrestru.