Cynghorydd Ifan Davies

Profile image for Cynghorydd Ifan Davies

Teitl: Cynghorydd

Plaid: Annibynnol

Gr┼Áp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Tregaron ac Ystrad-Fflur

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01974 831241

E-bost:  ifan.davies@ceredigion.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ifan Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau