Cynghorydd Alun Williams

Profile image for Cynghorydd Alun Williams

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Aberystwyth Morfa a Glais

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn:  01970 617544

E-bost:  alun.williams@ceredigion.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Alun Williams fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Etholiadau