Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Ystadegau
Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Present, virtual Present as substitute, virtual Yn bresennol Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Clive Davies12110001
Cynghorydd Bryan Davies14140010
Cynghorydd Catrin M S Davies1384003
Cynghorydd Gethin Davies1577000
Cynghorydd Ifan Davies1694021
Cynghorydd Meirion Davies18162021
Cynghorydd Steve Davies300000
Cynghorydd Euros Davies1172006
Cynghorydd Gareth Davies12102001
Cynghorydd Marc Davies20115000
Cynghorydd Rhodri Davies1576000
Cynghorydd Amanda Edwards1485001
Cynghorydd Endaf Edwards1687012
Cynghorydd Eryl Evans15104004
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans14113012
Cynghorydd Wyn Evans1476014
David Raymond Evans310000
Cynghorydd Elizabeth Evans1183105
Cynghorydd Elaine Evans1328002
Cynghorydd Keith Evans15140020
Cynghorydd Rhodri Evans19712018
Cynghorydd Keith Henson14101031
Cynghorydd Paul Hinge1154000
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes412000
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes1376016
Cynghorydd Chris James221011002
Cynghorydd Gwyn James1164000
Cynghorydd Ceris Jones23102000
Cynghorydd Maldwyn Lewis16105012
Cynghorydd Gareth Lloyd191540010
Cynghorydd Sian Maehrlein19212001
Cynghorydd Ann Bowen Morgan18105002
Cynghorydd Caryl Roberts1887004
Cynghorydd John Roberts15311000
Cynghorydd Mark Strong21117000
Cynghorydd Wyn Thomas12111013
Sedd Wag000000
Cynghorydd Matthew Vaux12110021
Cynghorydd Alun Williams13112041
Cynghorydd Carl Worrall21108000