Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Ystadegau
Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Present, virtual Present as substitute, virtual Yn bresennol Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Clive Davies12111036
Cynghorydd Bryan Davies14131062
Cynghorydd Catrin M S Davies1577037
Cynghorydd Gethin Davies14410000
Cynghorydd Ifan Davies15104012
Cynghorydd Meirion Davies17170010
Cynghorydd Steve Davies932000
Cynghorydd Euros Davies13750210
Cynghorydd Gareth Davies13112041
Cynghorydd Marc Davies23191010
Cynghorydd Rhodri Davies1786001
Cynghorydd Amanda Edwards1164013
Cynghorydd Endaf Edwards2557010
Cynghorydd Eryl Evans16114031
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans19171024
Cynghorydd Wyn Evans22148044
Cynghorydd Elizabeth Evans1165039
Cynghorydd Elaine Evans13111001
Cynghorydd Keith Evans19144052
Cynghorydd Rhodri Evans251760012
Cynghorydd Keith Henson13112072
Cynghorydd Paul Hinge1546010
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes23192011
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes14104007
Cynghorydd Chris James251012002
Cynghorydd Gwyn James1292000
Cynghorydd Ceris Jones25212014
Cynghorydd Maldwyn Lewis17411001
Cynghorydd Gareth Lloyd20128069
Cynghorydd Sian Maehrlein18113002
Cynghorydd Ann Bowen Morgan14112033
Cynghorydd Caryl Roberts24129001
Cynghorydd John Roberts15311002
Cynghorydd Mark Strong20010000
Cynghorydd Wyn Thomas14131055
Cynghorydd Matthew Vaux14121043
Cynghorydd Alun Williams14113043
Cynghorydd Carl Worrall19611002